ANBI-status

Sinds 8 mei 2014 zijn wij in het bezit van de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Spibi Foundation volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


Statutaire naaam:      
Stichting Spibi Foundation
KvK-nummer:             60674148
RSIN-nummer:            854010129

 
Contactgegevens
:    Spibi Foundation, Voorveste 15 B/C, 3992 DC Houten
E-mail:                        
info@spibi.nl 
Website:                      www.spibi.nl
Telefoon:                     +31 343 755 115Doelstelling

De stichting heeft zich ten doel gesteld om bij te dragen om de materiële en immateriële belemmeringen die kinderen en jongeren met Spina Bifida tegenkomen te verlichten of verhelpen. Voor alle jongeren – ook die met Spina Bifida- geldt dat als ze voldoende kansen en eventuele barrières weggenomen worden een volledige participatie aan de maatschappij mogelijk is, iets waar Spibi Foundation op kleine schaal wil toe bijdragen. 


Missie

De Spibi Foundation richt zich op kinderen en jongeren met Spina Bifida en probeert hen te helpen hun leven te vergemakkelijken. De hulp van de Spibi Foundation kan heel divers zijn. Denk: het regelen en plaatsen van voorzieningen in en om het huis, hulp bij juridische problemen, het organiseren van een uitje of een vakantie, het verkrijgen van hulpmiddelen. In een notendop gaat het om alle voorzieningen die niet of moeilijk te financieren zijn door de overheid of andere instanties. Het zijn kleinschalige projecten, waarbij in overleg gezorgd wordt voor de aangevraagde voorziening of het product, er worden geen bedragen rechtstreeks uitgekeerd.


Actueel beleidsplan

Klik hier om ons beleidsplan als pdf te openen


Verslaglegging

In 2014 waren de activiteiten gericht op naamsbekendheid van deze nieuwe stichting en het werven van donateurs, zie ook het beleidsplan voor een nadere onderbouwing. In 2014 zijn er nog geen aanvragen binnengekomen bij de Spibi Foundation. Voor 2015 verwachten we het eerste project af te ronden, een voorlichtingsboekje voor kinderen en hun ouders over leven met Spina Bifida. De projecten krijgen de naam van de aanvrager en het eerste project heeft de naam “Boekje van Teun”.
Klik hier om de jaarrekening 2014 te openen.  Bestuur

Samenstelling van het bestuur.
Anthony Diks, voorzitter
Ingeborg Diks-Jager, secretaris en penningmeester
Evert van Gelderen, lid
Frans van Haarlem, lid


Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Beloningsbeleid medewerkers:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de diverse projecten. Spibi Foundation heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.