Infofolder spina bifida ism de BOSK

In samenwerking met de BOSK (belangenvereniging die zich inzet voor mensen met een motorische beperking en hun ouders) werken we aan een informatiefolder over Spina Bifida. Op deze infosheet waar o.a. door een neurochirurg aan wordt meegewerkt,wordt in duidelijke taal uitgelegd wat spina bifida is, wat de consequenties zijn en de bijkomende beperkingen zijn. Wij dragen graag bij aan de productie, druk en verspreiding van dit handige hulpmiddel aan de informatievoorziening aan ouders. Ouders van kinderen met spina bifida vinden het vaak lastig om aan derden uit te leggen wat hun kind heeft; wat de oorzaken en gevolgen zijn en welke invloed de aandoening heeft op hun gezin. Deze infosheet draagt bij aan een soepeler overdracht van informatie en meer erkenning. De infosheet zal via de BOSK en Spibi Foundation verspreid worden en tevens via de diverse spina bifida team in universitair medische centra beschikbaar zijn.