Toekomst

Kinderen met Spina Bifida zullen vaak hun hele leven beperkingen ondervinden als gevolg van hun aandoening.
Sommige pati
ënten kunnen zich behoorlijk goed redden en ondervinden weinig beperkingen, anderen zijn meer beperkt en meer afhankelijk van hulp. Met de vergrote behandelmogelijkheden is de levensverwachting en levenskwaliteit sterk gestegen. Genezing van Spina Bifida is helaas niet mogelijk, maar therapieën en hulpmiddelen verminderen de symptomen en vergroten de mogelijkheden in het dagelijkse leven. Indien kinderen en volwassenen voldoende kansen krijgen, overwinnen ze de meeste problemen en kunnen ze zeer zeker een zinvol en onafhankelijk leven leiden. En volledig participeren in het maatschappelijk leven!