Waarom de Spibi foundation?

Visie

Kinderen met een vorm van Spina Bifida Aperta of Spina Bifida Occulta, beter bekend als ‘open ruggetje’, kunnen vaak niet onbezorgd opgroeien. Elke dag medische behandelingen ondergaan, kan een zware belasting zijn voor kinderen én hun ouders. Daar komt bij dat kinderen met Spina Bifida net zo graag willen sporten, spelen en leren als andere kinderen. In de praktijk hebben ze echter vaak moeite om op school mee te komen, krijgen ze veel vragen van klasgenootjes en kunnen ze niet dezelfde dingen doen als hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat is soms lastig en verdrietig. Als ze ouder worden, willen ze ook uitgaan, studeren, stagelopen en op kamers. Dingen die voor jongeren met Spina Bifida wel te realiseren zijn, maar iets meer hulp vereisen. Te genezen is Spina Bifida helaas niet, maar met de doelgerichte en praktische hulp van de Spibi Foundation hopen we het iets makkelijker te maken. Een concreet steuntje in de rug dus!

Missie

De Spibi Foundation probeert bij te dragen door de materiële en immateriële belemmeringen die kinderen en jongeren met Spina Bifida tegenkomen te verlichten of verhelpen. De Spibi Foundation richt zich op families die zelf niet beschikken over de financiële middelen om het leven van kinderen en jongeren met Spina Bifida te vergemakkelijken. De hulp van de Spibi Foundation kan heel divers zijn. Denk: het regelen en plaatsen van voorzieningen in en om het huis, hulp bij juridische problemen, het organiseren van een uitje of een vakantie, het verkrijgen van hulpmiddelen. In een notendop gaat het om alle voorzieningen die niet of moeilijk te financieren zijn door de overheid of andere instanties. De Spibi Foundation onthoudt zich nadrukkelijk van het geven van medische informatie. De Spibi Foundation keert geen bedragen uit, maar zorgt in overleg voor de aangevraagde voorziening of het product. 


Een aantal voorbeelden van hulp:

  • Extra paar aangepaste schoenen
  • Loopfiets
  • Sportrolstoel
  • Aanpassen van voorzieningen in huis, zoals een commode, de badkamer of de tuin
  • Hulp bij juridische zaken
  • Voorlichting over Spina Bifida aan bijvoorbeeld klasgenootjes
Maar ook als u andere hulp nodig heeft, hoort Spibi Foundation dat graag.