Aanvraag

Een steuntje in de rug!

Zo kom je voor een bijdrage in aanmerking
We zijn er voor extraatjes voor spina-bifidapatiënten. Ons fonds draagt bij in de kosten voor zaken die het levensplezier vergroten, maar niet op een andere manier vergoed kunnen worden. We hebben geprobeerd om een aanvraag indienen zo laagdrempelig mogelijk te houden.

We hebben geen strakke regels, omdat er zulke grote verschillen kunnen zijn in wat een spina-bifidapatiënt nodig heeft.

‘Een beetje meer plezier’, zo kun je onze inzet misschien het beste samenvatten.

We hebben wel een plafond van € 1.500 per aanvraag en voor het aangevraagde mag geen andere vergoedingsregeling bestaan.

Denk aan aangepast speelgoed, een skelter, een strandbuggy, zwembeugels, hulp bij de aanschaf va een bakfiets e-bike, het halen van een aangepast rijbewijs, extra aangepaste kleding, een computer of printer, een cursus, een training, een begeleide vakantie. Maar ook als je andere hulp nodig heeft, horen we dat graag.

De Spibi Foundation keert geen bedragen aan jou persoonlijk uit, maar zorgt –natuurlijk in overleg- voor de aangevraagde voorziening of product.

We hebben geen ingewikkelde regels, maar bekijken elke aanvraag via persoonlijk contact.

Wel hebben we een paar voorwaarden:

  • maximaal € 1.500 per aanvraag;
  • maximaal één aanvraag per jaar.
  • de aanvraag moet de eigen financiële draagkracht te boven gaan;
  • En de uitkering hangt natuurlijk af van het kassaldo van de foundation.

Een aanvraag doen is niet moeilijk. Stuur ons een email met je verhaal en hulpvraag. Als we je kunnen helpen zullen we je vragen om meer informatie over de noodzaak van de aanvraag en je eigen medische en financiële situatie.

Graag plaatsen we een berichtje met tekst en foto na elke aanvraag om aan te geven waar de donaties aan besteed zijn.

Kunnen we jou helpen? Stuur ons een email!

Wilt u meer info, vul dan dit formulier in.