Anbi

Doneren
Mogelijke fiscale voordelen
Omdat de Spibi Foundation door de belastingdienst is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), zijn giften aan het fonds fiscaal aftrekbaar. De fiscus hanteert echter wel een drempel voordat het ook een fiscaal voordeel oplevert. Maar er zijn aantrekkelijke uitzonderingen.

Vijf jaar een jaarlijkse donatie
Wanneer u zich schriftelijk vastlegt om vijf jaar lang jaarlijks een donatie te doen, is deze donatie voor 100% aftrekbaar, zonder een drempel. Het enige dat u hoeft te doen is een formulier in te vullen waarin u zich vastlegt voor deze jaarlijkse donatie gedurende tenminste vijf jaar. Het formulier is een overeenkomst tussen u en het fonds. Wanneer u het ons toestuurt (onder vermelding van uw mailadres) sturen wij u het formulier getekend per post terug.

Formulier

Het fonds opnemen in uw testament
Wanneer u de Spibi Foundation opneemt in uw testament, hoeft er over dat bedrag geen erfbelasting te worden betaald, vanwege de ANBI-erkenning van het fonds.

Zo’n aanpassing van uw testament moet u wel door de notaris laten regelen. Bij elke notaris ligt een foldertje over de gang van zaken. En als u wilt kunnen wij u daarover natuurlijk ook informeren.

Belastingdienst over aftrekbare giften.