Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Stichting Spibi Foundation.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel Stichting Spibi Foundation de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting Spibi Foundation er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting Spibi Foundation is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Stichting Spibi Foundation worden gewijzigd.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De Spibi Foundation is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.Het gebruiken van hyperlinks naar de website van de Stichting Spibi Foundation is toegestaan na toestemming. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Stichting Spibi Foundation of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van Stichting Spibi Foundation zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen.