Privacy verklaring

Spibi Foundation, gevestigd aan Voorveste 15 b/c, 3992 DC in Houten, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
• Website: spibi.nl
• Adres: Voorveste 15 b/c, 3992 DC in Houten
• Telefoon: 06 15058645
• E-mail: info@spibi.nl
• Functionaris Gegevensbescherming: I. Diks-Jager

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Spina Bifida Fonds verwerkt uw persoonsgegevens
1. indien u een ondersteuning van het fonds vraagt (u verstrekt die gegevens zelf aan ons)
2. indien u het fonds steunt met een donatie
3. indien u vraagt om toezending van onze digitale Nieuwsbrief

Ad 1 Aanvragen voor ondersteuning
Uw aanvraag doet u schriftelijk aan bovengenoemd postadres of digitaal.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de
behandeling van uw aanvraag en die wij in ons gegevensbestand verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Bijzonderheden van persoonlijke aard die voor de beoordeling van de aanvraag
noodzakelijk zijn gezien de doelstellingen van de Stichting.

Ad 2 Het ondersteunen met een donatie
Wij noteren uw betaling, uw bankgegevens en evt. als u die opgegeven hebt uw adresgegevens.

Ad 3 De digitale Nieuwsbrief
Uw e-mailgegevens worden uitsluitend gebruikt om u de Nieuwsbrief te versturen; u kunt de
verzending van de Nieuwsbrief altijd beëindigen. Wij zullen deze gegevens nimmer aan derden
verstrekken.